dimecres, 23 de desembre de 2009

EL BLOC QUALIFICA DE “IMMOBILISTA” EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE BASTIDAS I BLASCO PER AL 2010.

Nota de premsa. 23 desembre 2009.

Ho diem perquè la major part del capítol d'inversions finançat amb una operació de crèdit de més de 2.500.000 € serà per a pagar l'adquisició de terrenys (500.000 €), pagar a compte del cànon a l'EPSAR de la Generalitat (400.000 €) per a depurar 16.000 habitatges en Tulell que no existeixen i despeses d'infraestructura per a augmentar la potència elèctrica dels habitatges Tulell (400.000 €) que tampoc existeixen.

Només amb aquestes dos ultimes quantitats (800.000 €) es podria executar un ambiciós Pla d'Inversions Municipal per a ajudar les famílies que més estan patint la crisi.

Així les equivocades decisions adoptades en època de bonança de la nostra alcaldessa i la seua creença en la continuïtat del boom urbanístic ha deixat les arques municipals en una situació preocupant.

A més els problemes financers de la Generalitat Valenciana asfixia molts serveis públics que gestiona el nostre Ajuntament com les Residències municipals (amb una partida de mes 2.500.000 €), les Escoles Infantils (403.500 €) i els subvencions en matèria escolar en especial els Escoletes Infantils amb un reducció de la subvenció en més d'un 40%.

També crida l'atenció que al capítol de Personal (que supera els 15 milions d'euros, la meitat del pressupost municipal) hem de sumar la quantitat tan elevada que és gasta l'Ajuntament amb els empreses concessionàries de molts serveis privatitzats per Bastidas en els últims anys: Neteja Col•legis, Centre Dia, parcs i Jardins (728.500 €), Fem i Neteja (3.380.000 €), etc... Tot això eleva la càrrega econòmica del nostre Ajuntament en altres 8 milions d'euros per la qual cosa ens gastarem uns 23 milions d'euros per a garantir els serveis públics, quantitat molt elevada i que comporta exigir un grau d'eficàcia, d'atenció al ciutadà i agilitat administrativa per a tots els veïns i veïnes d'Alzira.
Respecte a l’última decisió d'endeutar l'Ajuntament en uns 2,6 milions d'euros sumats als 11 milions que ara devem (en total 13,6 milions) que representa més d’una tercera part dels ingressos corrents del nostre Ajuntament, ens situa amb poc marge per a atendre les necessitats nostra ciutat.

Carles Aranda
Regidor BLOC Alzira